Jaarverslag Onnersch

Image

maart 2023

Ons perceelteam Onneresch produceerde een indrukwekkend gedegen en uitgebreid verslag over het jaar 2022, met vooruitblik.

In dit jaarverslag – tevens aanvulling op het Beheerplan Onneresch – worden eerst kort de resultaten in 2022 beschreven. Op grond van ervaringen en nieuwe inzichten is het Beheerplan aangevuld.
In 2022 werd een belangrijke stap werd gezet met de verwerving van de ontbrekende hoek van Het Veentje. Deze hoek van 1,5 hectare werd geruild tegen het perceel gelegen langs de oprit naar het viaduct. Het totale oppervlak van de percelen op de Onneresch in bezit van Land van Ons is nu 25 hectare.
Er wordt aandacht besteed aan de verdere uitwerking en implementatie van het Beheerplan ten aanzien van:
• beheer van Het Veentje en de overige graslandpercelen
• bouwplan 2023 en de aanleg van proefakkers
• inrichtingselementen die in 2023 worden aangelegd
• opzet en uitvoering monitoring voor flora en fauna.

Het jaarverslag is als downloadlink te vinden in de perceelpagina Onneresch, onder ‘Waar we aan werken’.