Inzet slimme technologie voor beheer van percelen

Image

Vanuit het Kennisteam Beheer en Ontwikkeling komt nieuws over de pilot die momenteel loopt met de Soil Navigator-applicatie.

Door Howard Koster

De Soil Navigator is zogeheten slimme technologie, bedoeld als gereedschap om besluiten met betrekking tot duurzame landbouw te ondersteunen. Na het invoeren van gegevens over: (1) de biologische, fysische en chemische eigenschappen van de grond; (2) het klimaat en de omgeving en (3) de huidige landbouwvorm- en praktijken, wordt de gebruiker geïnformeerd over de actuele stand van de bodem en geadviseerd over passende maatregelen om desgewenst) de bodemgezondheid te verbeteren.

Grondmonster nemen

Howard Koster neemt een grondmonster van de taaie klei in Zwagermieden

De proef zal draaien op de percelen Zwagermieden (Friesland) en Lettele (Overijssel) en maakt deel uit van de MSc-scriptie van Wageningen Universiteit (WUR)-student Howard Koster. Hij onderzoekt of de Soil Navigator Land van Ons kan helpen bij de besluitvorming over- en het beheer van aangekochte percelen.

Dit onderzoek valt binnen de bredere interesse van Howard in de zogeheten implementatiekloof. Het verschijnsel waarbij veel wetenschappelijke kennis niet het praktische niveau van de gebruiker bereikt, of nog onvoldoende wordt toegepast. Land van Ons heeft de wens uitgesproken om samen op te trekken met kennisinstellingen en is dan ook enthousiast om met de Soil Navigator aan de slag te gaan. De proef zal uitgevoerd worden tot eind augustus en in de afrondende evaluatie zal besloten worden of Land van Ons in samenwerking met de WUR verder wil om deze applicatie op alle percelen toe te gaan passen.

Speuren naar bodemfauna

Matty Berg speurt naar ringwormen en andere bodemfauna

Voor Land van Ons ligt er de mogelijkheid om naast de connectie met de Universiteit van Leiden (perceel Oude Ade), nu ook een lange termijn verbinding aan te gaan met de WUR. Voor de WUR ligt hier een mooie gelegenheid om de Soil Navigator verder te optimaliseren voor de Nederlandse landbouw.

 

Veldvergadering

Veldvergadering