Gezocht: vrijwilligers voor perceel Strijen (Zuid-Holland)

Image

april 2023

In januari kochten 26 ha grond nabij Strijen in de Hoekse Waard. Het perceel wordt ingesloten door het Hollands Diep aan de zuidzijde en de Oude Maas aan de noordzijde. We waren gecharmeerd van deze percelen omdat de oorspronkelijke verkaveling nog redelijk intact is en de percelen aansluiten aan een weidevogelgebied. De grond, die nu nog regulier beheerd wordt, kan met wat aanpassingen nog aantrekkelijker gemaakt worden voor weidevogels. Zo zijn we gestart met het aanvragen van subsidie voor het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Wil je graag meehelpen met het diervriendelijker maken van deze weiden, meld je dan zeker aan voor het vrijwilligersteam.

Wat doet een perceelteam bij Land van Ons? Een perceelteam is verantwoordelijk voor:
(A) de bekendheid en betrokkenheid vergroten in de regio rond het perceel. Denk aan open dagen en bekendheid via sociale media en stukjes in lokale kranten;
(B) uitwerken en uitvoering van het beheerplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling en in nauwe samenwerking met de boer/pachter;
(C) iitvoeren van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de boer/pachter van het perceel;
(D) organiseren van benodigde menskracht en deskundigheid;
(E) mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit.

Een perceelteam bestaat uit een perceelcoördinator, de spil en organisator van het perceelteam. Daarnaast is er een fotograaf/filmer, een correspondent voor communicatie en pers, een beheerder voor sociale media-accounts (de online verhalenverteller) en een omgevingsmanager die (met de coördinator) contact onderhoudt met de vele bij natuur, milieu en landbouw betrokken partijen in de streek. Ook is er de rol van (amateur)bioloog of ecoloog die de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel volgt en monitort. Soms wordt ook een secretaris aangesteld. Enkele vrijwilligers hebben zich al aangemeld, waaronder een goede fotograaf/filmer, maar extra hulp is altijd welkom.
Daarnaast kan dit perceel ook praktische perceel vrijwilligers gebruiken die een paar keer per jaar de handen uit de mouwen willen steken met bijvoorbeeld Jacobkruiskruid steken of open dagen.

Zie voor rollen en samenstelling perceelteam ook hier.
Op de perceelpagina Strijen is t.z.t. nog meer informatie te vinden.

Enthousiast geworden? Stuur dan een reactie naar kwartiermaker Tijme Beker (strijen@landvanons.nl) onder vermelding van ‘Vrijwilliger Strijen’. We horen graag voor 15 mei waar je interesses liggen en of je mogelijk nog vragen voor ons hebt.