Gezocht: vrijwilligers voor perceel Kruiningen (Zeeland)

Image

maart 2023

Land van Ons kocht 11.6 hectare grond van biodynamische boer Alex van Hootegem met de geweldige missie om samen de biodiversiteit te vergroten – ook op het hele bedrijf van in totaal 145 ha. De kwartiermaker, Merijn Horck, is al bezig met het eerste overleggen en gestart met het samenstellen van een vrijwilligersteam rond het perceel Kruiningen. We zoeken dus aanpakkers!

Het perceelteam is verantwoordelijk voor:

• uitwerking van het beheer- en ontwikkelplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling;
• uitvoering van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de pachter/beheerder van het perceel;
• bevordering en bewaking dat het beheer- en ontwikkelplan wordt uitgevoerd;
• maximale lokale betrokkenheid bij wat Land van Ons doet op het perceel, door middel van communicatie in lokale media, activiteiten op en rond het perceel etc.;
• organisatie van benodigde lokale capaciteit en deskundigheid voor het perceel, hierbij heeft het team tot taak de groep van lokale/ad hoc-vrijwilligers betrokken en geïnformeerd te houden;
• mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit op het perceel en in het landschap.

Zie hier voor de rolverdeling.

Wil jij je inzetten voor perceel Kruiningen van Land van Ons? Een rol in het perceelteam?

Enkele vrijwilligers hebben zich al aangemeld, waaronder een goede fotograaf/filmer, maar extra hulp is altijd welkom.
Daarnaast kunnen we ook praktische vrijwilligers gebruiken die een paar keer per jaar de handen uit de mouwen willen steken met bijvoorbeeld zuring steken of tijdens een jaarlijkse open dag kunnen meehelpen.

Tenminste enkele keren per jaar geeft het team ruchtbaarheid aan wat de pachtende boer en Land van Ons doen op het perceel. Hierbij kan het perceelteam rekenen op ondersteuning van het landelijke marketing/PR-communicatieteam.

Enthousiast geworden? Dan ontvangen we graag voor uiterlijk 1 mei a.s. je reactie. We horen graag wat je kunt en wilt doen. Meer weten of reacties naar monique.vrijwilligers@landvanons.nl.