Gezocht: vrijwillige rentmeester

Image

november 2022

Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen vooral gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Wij zoeken

Voor ondersteuning van het bestuur zijn wij op zoek naar een rentmeester die onze pachtcontracten kan helpen opstellen en zo de zakelijke relatie met onze pachters onderhoudt.

Land van Ons is eigenaar van gronden en boerderijen die samen met de pachters de kern vormen van de ons streven: het verbeteren van de biodiversiteit. Met de toename van de hoeveelheid landbouwgrond (ca. 200 ha) en een 15-tal locaties ontstaat de behoefte om het zakelijke beheer van de gronden te professionaliseren.

Wij zoeken iemand:

Aansturing

Je rapporteert aan het bestuur van Land van Ons en werkt veel samen met het team ‘selectie en aankoop’ van percelen in de verkennings- en aankoopfasen van percelen. Tijdens de beheerfase werk je vooral samen met het team ‘beheer en onderhoud’ van Land van Ons.

Wij bieden

Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Deelname aan Land van Ons biedt ruimte voor eigen inbreng. Je werkt concreet mee aan het vorm geven van de doelstellingen van Land van Ons.

NB. Vrouwelijke kandidaten worden met nadruk uitgenodigd te reageren.

Procedure

Je gaat vooral samenwerken met het team Selectie en Aankoop Percelen en het bestuur van Land van Ons. Nadere informatie over de vacature is beschikbaar bij Bindert Kloosterman via percelen@landvanons.nl).

Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten.

Als je denkt dat je deze bijdrage kunt leveren, reageer dan naar vacatures@landvanons.nl