Gezocht: ondersteuner voor ons team Selectie & Aankoop

Image

april 2022

Voor ons landelijke team Selectie & Aankoop van percelen zoeken we een vrijwilliger die ons organisatorisch en secretarieel gaat ondersteunen.

Het team heeft de volgende taken:
• vinden, beoordelen en aankopen van geschikte landbouwpercelen;
• verkennen en rapporteren over kansrijke percelen;
• onderhouden van contacten met belanghebbenden tijdens het proces;
• voorbereiden van aankoopvoorstellen voor bestuur en deelnemers Land van Ons;
• opstellen & afsluiten van pachtovereenkomsten (waar van toepassing);
• samen met LvO-team HR & Vrijwilligers een nieuw perceelteam samenstellen;
• overdracht naar het LvO-team Beheer & Ontwikkeling & het Perceelteam.

Takenpakket ondersteuner:
• plannen & voorbereiden van vergaderingen met agenda + stukken;
• maken van besluitenlijst en verslagen;
• bewaken van de uitvoering van besluitenlijsten;
• opzetten en beheren van een archief voor het team.

Tijdsinvestering:
• maandelijkse vergadering van ½ dag in Driebergen;
• ttotaal 1 á 2 dagen per week, flexibel qua dag en tijdstip.

Wij vragen:
iemand die het leuk vindt een team organisatorisch en administratief te ondersteunen en
• affiniteit heeft met het doel en plan van Land van Ons;
• over goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden beschikt;
• goed kan omgaan met belangentegenstellingen en vertrouwelijke zaken;
• een beetje handig is met IT-hulpmiddelen (MS Office & Teams, Archie CRM);
• vaardigheid heeft om vorm te geven aan een basaal archief;
• enige ervaring heeft in een soortgelijke rol.

Wij bieden:
een jonge organisatie, nog volop in ontwikkeling. Deelname aan ons landelijke team Selectie en Aankoop biedt volop ruimte voor eigen inbreng, je werkt concreet mee aan het vorm geven van de doelstellingen van Land van Ons.

Land van Ons werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen namelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.
Voor deze vacature zoeken wij een vrijwilliger.

Procedure:
je gaat vooral samenwerken met de voorzitter van het Team. Nadere informatie over de vacature is beschikbaar bij Bindert Kloosterman (percelen@landvanons.nl).

Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten.
Je reactie kun je tot eind april 2022 mailen naar vrijwilligers@landvanons.nl.