Gezocht: leden team Bakkeveen

februari 2023

Voor ons nieuwe perceel bij Bakkeveen zoeken we vrijwilligers voor het te vormen perceelteam.

Het doel van dit team is de bekendheid en betrokkenheid van Land van Ons en natuurlijk ook de biodiversiteit te vergroten op en rondom de percelen. Dat houdt in:

• uitwerking van het beheer- en ontwikkelplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling;
• uitvoering van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de pachter/beheerder van het perceel;
• bevordering en bewaking dat het beheer- en ontwikkelplan wordt uitgevoerd;
• maximale lokale betrokkenheid bij wat Land van Ons doet op het perceel, door middel van communicatie in lokale media, activiteiten op en rond het perceel etc.;
• organisatie van benodigde lokale capaciteit en deskundigheid voor het perceel, hierbij heeft het team tot taak de groep van lokale/ad hoc-vrijwilligers betrokken en geïnformeerd te houden;
• mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit op het perceel en in het landschap.

Tenminste enkele keren per jaar geeft het team ruchtbaarheid aan wat de pachtende boer en Land van Ons doen op het perceel. Hierbij kan het perceelteam rekenen op ondersteuning van het landelijke marketing/PR-communicatieteam.

Zie voor meer info hier.

Maar eh, wil je alleen zo nu en dan eens helpen met hagen planten of zo? Dan kan ook. Meld je aan en als zoiets aan de orde is, neemt iemand van het perceelteam contact met je op.

Belangstelling? Neem contact met ons op via vrijwilligers@landvanons.nl.