Gezocht: coördinator communicatie Polderlab Vrouwe Venne

Image

januari 2022

In ons Polderlab op perceel Oud Ade werken wij al meer dan een jaar samen met de Universiteit Leiden en de Regio Holland Rijnland aan de verbetering van de biodiversiteit en het landschap. Door de waterstand in onze Vrouw Vennepolder te verhogen ontstaat een nieuwe situatie op het boerenland. Samen met de Universiteit Leiden onderzoeken we welke gewassen, teelten en veehouderij daar in de toekomst een reëel alternatief kunnen zijn voor de klassieke melkveehouderij. Ons Polderlab Vrouwe Venne krijgt in 2022 meer ‘smoel’ doordat er verschillende teelten op en om het boerenland gezaaid en geplant gaan worden.

Als perceelgroep Oud Ade zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die ons komt helpen die ontwikkeling in woord en beeld te communiceren: een coördinator communicatie die ons team versterkt.

Voor deze coördinator zien wij de volgende taken:

– meedenken vanuit communicatieperspectief met perceelteam Oud Ade;
– ondersteunen communicatie met omwonenden en andere stakeholders;
– bekendheid realiseren voor Land van Ons en haar activiteiten bij bewoners van de regio;
– identificeren en uitnutten van publiciteitskansen in het Polderlab Vrouwe Venne;
– samenwerking hierin met communicatie-collega’s van Universiteit Leiden, regio Holland Rijnland en gemeente Leiden;
– productie van korte redactionele en beeldbijdragen voor diverse (social) media.

Wij denken dat de volgende eigenschappen/ervaring van pas komen:

– ervaring met social media
– nieuwsgierigheid
– proactiviteit & zelfstandigheid
– tekstgevoeligheid
– relevante computervaardigheden.

Zie jij een rol voor jezelf of een getalenteerde vriend/vriendin? Reageer dan voor 10 februari naar vrijwilligers@landvanons.nl met een toelichting op je ideeën, vaardigheden en beschikbaarheid.

Voor nadere informatie neem je contact op met Caroline de Roos: 06 46167844 / pers@landvanons.nl.