Intentie voor €1.5 miljoen euro voor Land van Ons-project bij Leiden

Image

De regio Holland Rijnland (HR) heeft de intentie uitgesproken om €1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwerkingsproject van Land van Ons en de Rijksuniversiteit van Leiden in de Vrouwe Vennepolder in Oud Ade. In die samenwerking is het de bedoeling om te experimenteren met een andere invulling van de Zuid Hollandse veenweiden, zodat er een positieve impuls wordt gegeven aan de biodiversiteit. Daarbij zullen ook andere vraagstukken worden betrokken rond bodemdaling, CO2-opslag en de economische component.

Een deel van het geld zal worden besteed aan de aankoop door Land van Ons van het resterende deel van de Vrouwe Vennepolder (op het kaartje het groene blok). Daarmee ontstaat een onderzoeksgebied van ruim 33 ha, bestaande uit 16 kleinere percelen. Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor aanpassingen in de polder, zodat er een goede uitgangspositie is voor de diverse onderzoeken. In april moet de onderzoeksopzet gereed zijn.