november 2021

Land van Ons lanceert campagne ‘Groene meters maken’

Land van Ons heeft de afgelopen twee jaar meer dan een miljoen vierkante meter landbouwgrond kunnen kopen, dankzij de inmiddels meer dan 15.000 burgers die zich sinds de oprichting in 2019 aansloten bij de coöperatie. Dat is een mooi resultaat, maar om de biodiversiteit in Nederland duurzaam te herstellen, moet nog veel meer boerenland worden verbeterd. De ambitie is groot: duurzame landbouw zou in 2030 minimaal een omvang van 300.000 ha moeten hebben. Dat is 15% van alle landbouwgrond in Nederland. Land van Ons wil daar substantieel aan bijdragen.
Om sneller stappen te zetten richting dat doel, heeft Land van Ons de campagne ‘Groene meters maken’ gelanceerd, waarin de coöperatie burgers oproept zich aan te sluiten en om landbouwgrond te kopen of te geven.

Franke Remerie, oprichter en voorzitter van Land van Ons: ‘De kwaliteit van onze leefomgeving is al jaren speelbal van economische vooruitgang: meer, meer, meer. Inmiddels weten we dat we daar een streep door moeten zetten en moeten gaan voor kwaliteit van leven. Daarbij hoort een gezonde en levende leefomgeving. Dat is nu niet meer aan de orde. Zeker ons agrarische landschap is toe aan een andere benadering. Dat is de toekomst voor onze kinderen. De politiek laat het afweten, maar we hoeven daar ook helemaal niet op te wachten. Als we allemaal een klein bedrag investeren, hebben we met elkaar geld zat om landbouwgrond te kopen. Door de grond zelf te kopen, hebben we de garantie dat ons landschap niet verder ten onder gaat en kunnen we aan de toekomstige generaties meer biodiversiteit, een gezondere bodem en een gevarieerder landschap achterlaten. Ik hoop dat mensen inzien dat ze die verantwoordelijkheid niet alleen moeten, maar ook eenvoudig kunnen nemen. Simpelweg door een paar vierkante meters landbouwgrond te kopen. Of je nou 1, 10 of 100 vierkante meter landbouwgrond koopt, je maakt direct verschil voor de biodiversiteit,’ aldus Frank Remerie.

Met de inleg van de deelnemers heeft Land van Ons sinds de oprichting elf percelen aangekocht verspreid door Nederland.
Franke Remerie: ‘Per gebied verschilt de aanpak. Zo hebben we bijvoorbeeld op het perceel Oud Ade te maken met metersdiepe rijke veengrond, waar we de grondwaterstand verhogen en in samenwerking met Universiteit Leiden en Holland Rijnland onderzoek doen naar klimaateffecten en alternatieve gewassen. We kiezen op weidegronden juist voor minder belasting van de bodem en op de esgronden bij het Drentse Hooghalen hebben we onder andere huttentut en boekweit geteeld, oude gewassen die wij opnieuw terugbrengen in het landschap, fantastisch zijn voor insecten en die ook nog eens een heerlijke oogst aan producten oplevert. Maar er staat nog veel meer op ons wensenlijstje, waaronder bijvoorbeeld de aanleg van een voedselbos, herintroductie van eiwitrijke teelten zoals lupine en een korte(re) voedselketen. De stap van wens naar werkelijkheid is niet zo groot als mensen eenmaal zien dat het anders kan’, besluit Remerie.

Op de speciale campagnepagina staan diverse opties om mee te doen, van het kopen en geven van vierkante meters grond tot het geven van een volledig groen en duurzaam kerstpakket.
Deze kerstpakketten bevatten een tweejarig lidmaatschap van de coöperatie en een aantal m2 landbouwgrond. Uitbreiding van het pakket is mogelijk met verschillende boekweitproducten zoals meel, koekjes, crackers, honing en pasta. De gebruikte boekweit wordt ecologisch geteeld zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Iedere optie betekent gegarandeerd een directe bijdrage aan herstel van biodiversiteit en boerenlandschap.

Naar de campagnepagina.