Burgerwetenschap in Oud Ade

Image

Burgerwetenschap is het nieuwe Nederlandse equivalent voor citizen science: wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers (hier in de zin van niet-wetenschappers) wetenschappers helpen, bijvoorbeeld met gegevensverzameling.

Amateurs, vrijetijdswetenschappers, aankomende deskundigen: iedereen kan meedoen. De wetenschap heeft onvoldoende menskracht en geld om alle gewenste data te verzamelen, de burger heeft toegang tot data zonder zelf wetenschapper te (hoeven) zijn.

De burger ontwikkelt de eigen kennis, draagt bij aan kennisontwikkeling van derden waaronder wetenschappers en hierdoor aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk kader.

Voorbeelden van wat burgerwetenschappers op Oud Ade – Vrouw Vennepolder doen: de vogeltellingen van vogeltelvereniging SOVON, de oeverplanteninventarisaties van Naturalis en andere waarnemingen zoals ingevoerd op Waarneming.nl. De BioBlitz begonnen op 25 juli 2021 zal een belangrijke de bron van informatie vormen voor het gesprek over de gewenste verbetering van de biodiversiteit.

Burgerwetenschappers van elk niveau en interessegebied kunnen in Oud Ade hun hart ophalen: de ervaren vogelaar positioneert zichzelf ’s morgens vroeg in alle stilte in de hoek, de beginnende planten-, insecten- of vlinderenthousiasteling doorkruist het veld met gidsjes of Obsidentify op de slimme telefoon. De aankomend specialist bestudeert alleen paddenstoelen, de generalist laat zich leiden door de wind, de oudere stapt op de droge, kale grond, de jongere werkt zichzelf in de moddersloot: voor iedereen is iets te vinden.

Dat de wetenschappelijke kaders door een ander worden bewaakt geeft vrijheid en tegelijk voel je je nuttig omdat je vondsten worden geregistreerd. De meeste registraties zijn op Waarneming.nl, een database die op Europees niveau wordt geraadpleegd; er promoveren mensen op jouw in Waarneming.nl ingevoerde gegevens!

Eind september wordt er weer geburgerwetenschapt bij Oud Ade. Aanmelden kan via bw_oa@xs4all.nl, bij mij:

Ilse Duijvestein, coördinator burgerwetenschap Oud Ade

Achtergrondfoto: grutto.