Zijn bollenpercelen nog wel te redden?

Image

mei 2022

De wereld van de gewasbeschermingsmiddelen

In Nederland is het CTGB (Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) de instantie die namens de overheid de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw regelt.

Bij die middelen is alles er op gericht om specifieke schimmels, plaagdieren of plaagplanten om zeep te helpen om zo het gewas op het land maximaal te beschermen. In een natuurlijk ecosysteem regelt de natuur dat zelf. Bacteriën eten bodemschimmels, die eten weer aaltjes. En die aaltjes zijn weer gek op ritnaalden. En muizen en mollen voeden zich weer met ritnaalden (eiwit). Enzovoort.
Het mag duidelijk zijn dat de ecologische weg niet makkelijk is. En in onze productielandbouw is de laatste decennia massaal gekozen voor de gewasbescherming. Het is een miljardenbusiness in de landbouw, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Bollenteelt
Die gewasbescherming is dus veel breder dan alleen de bollenteelt in Nederland. Naar aanleiding van de voorgenomen aankoop van een perceel bij Wassenaar kregen we daar veel vragen over.
Maar als we ons wat meer verdiepen in alle middelen, dan zien we dat voor alle omstandigheden en teelten er gewasbeschermingsmiddelen op de markt zijn en dus ook gebruikt worden. Je kan dus rustig stellen dat op het grootste deel van onze landbouwgrond een of meer middelen worden gebruikt.
Dat laatste is ook de kritiek op het toelatingsbeleid van het CTGB. De toetsing is enkelvoudig, maar in de praktijk wordt er op en perceel meer dan 1 middel gespoten, waardoor een stapeling van effecten optreedt.
Wie daar meer over wil weten: kijk het webinar met Violette Geissen nog eens terug.

Wassenaar
We hebben aan de huidige bollenteler op het Wassenaarse perceel gevraagd welke middelen hij tot nu toe dit jaar op het perceel heeft gespoten. In onderstaand tabelletje het overzicht.

Datum

Aantal liters/ha

Toepassing

Naam middel

Toelatingscode Ctgb

14 Januari

2.25

herbicide

Roundup Ultimate

13865

14 januari

1.5

herbicide

Fresco

15806

28 januari

4.0

herbicide

Stomp

10766

28 januari

0.2

herbicide

AZ

15264

22 februari

3.5

herbicide

Vleugel

14881

24 maart en 11april

0.5

Fungicide

Collis

12504

24 maart en 11april

0.1

uitvloeiingsvloeistof

Rits

14684

Er zijn wellicht andere jaren nog meer middelen gebruikt. Als we het perceel aankopen gaan we daar verder mee aan de slag. Voor dit moment wordt er alleen nog een bodemonderzoek gedaan, welke stoffen nu nog in de bodem aanwezig zijn in de vorm van residuen.
Voor een beter beeld is het leerzaam eens een uurtje te besteden aan de lijst middelen die in Nederland zijn toegestaan: ruim 3000 middelen in allerlei categorieën. Je moet met name kijken naar de werkzame stoffen in zo’n middel. Bij elk middel staat ook aangegeven hoe schadelijk het is (met de eerder gemaakte kanttekening over stapeling van effecten).