In de loop van januari verwachten we een pool van vijf à zes typische Land van Ons-boeren te hebben die op de huidige en toekomstige percelen als beheerder aan de slag kunnen. Dan is ook bekend wie er gaat ‘boeren’ op de percelen in De Duffelt en bij Brummen.

Speeddating met boeren voor de percelen
Uit een kleine zestig aanmeldingen selecteerden we dertig boeren, boerinnen of stellen die we op twee bijeenkomsten via speeddating leren kennen. De eerste speeddate, met dertien potentiële Land van Ons-boeren uit het hele land, was op 20 november op Vergaderboerderij De Weide Blik in Rijsenburg/Driebergen.

De kandidaten spraken gedurende de bijeenkomst met drie verschillende interviewkoppels: een praktijkdeskundige (boer of expert) die de doelen van LvO onderschrijft en iemand uit het bestuur of perceelselectiegroep. Ter voorbereiding was de kandidaat-boeren gevraagd naast een motivatiebrief ook een ontwerp en het begin van een plan van aanpak te schrijven, als ze in aanmerking wilden komen voor de in januari startende boerderij in de Duffelt bij Nijmegen.

Veel kwaliteiten
Belangrijke criteria voor een typische Land van Ons-boer zijn behalve affiniteit met de doelstellingen – verbetering biodiversiteit, bodem en landschap – ook een toereikende opleiding, praktische ervaring, leiderschapskwaliteiten en het aantoonbaar vermogen tot het maken van een toekomstbestendig bedrijfsplan met plan van aanpak… Veel van de kandidaten hebben hun opleiding bij de Warmonderhof genoten of studeren daar nog. De leeftijden lopen uiteen van midden twintig tot enkelen die de vijftig hebben aangetikt.

Enkelen kwamen met uitgewerkte plannen, ontwerpen en plannen van aanpak.
Daarin kwamen verschillende keuzes naar voren, zo namen enkele kandidaten zich voor hun parttime baan (voorlopig) aan te houden. Sommigen waren van plan zich vooral op akkerbouw, een fruitboomgaard of tuinbouw te gaan richten; anderen wilden ook graag dieren, zoals kippen en varkens, en soms ook (vlees)koeien. De een zag zich als lid van een collectieve boerderij, terwijl een ander zich eerder een leiderschapsrol zag vervullen. Diverse kandidaten hadden ideeën over een gemeenschapsboerderij met diverse specialisaties of nevenactiviteiten, zoals een boerderijwinkel, kaasmakerij en/of zorgboerderij. Een praktijkdeskundige stelde de (test)vraag of de boer zijn bedrijfsplan zou aanpassen als iemand twee ton zou uitkeren als er een voedselbos of andere ingrijpende voorwaarde werd gesteld. Toen de kandidaat daarop ‘nee’ antwoordde, stemde de deskundige dat tot tevredenheid. ‘De boer moet vasthouden aan wat-ie zelf wil!’

Bruikbare uitkomsten
De uitbaters van De Weide Blik zorgden voor een gastvrij onthaal op hun prachtige locatie op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied bij Driebergen. Voorzitter Franke Remerie, die het gehele gezelschap bij aanvang had verwelkomd en de opzet van de dag had uiteengezet, was tussen de speeddates door de vraagbaak voor de overige boeren. Helaas moest de inleiding door emeritus-hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg vanwege coronamaatregelen worden uitgesteld naar betere tijden.

De speeddate-opzet en het programma werkten uitstekend, hoewel het ene tweetal het begrip ‘speed’ wat meer oprekte dan het andere. Na afloop van de interviews legden Franke en de tweetallen hun bevindingen bij elkaar. De afspraak was om zes kandidaten te selecteren voor een tweede gesprek. Frappant genoeg was er meteen consensus over welke kandidaten daarvoor in aanmerking kwamen.
De gesprekken met de overige dertig kandidaten vinden op 9 en 10 december plaats, dat is na het moment van dit schrijven. De verwachting is dat uit het tiental boeren van de eerste selectieronde er vijf à zes overblijven. Zij vormen een pool van typische Land van Ons-boeren die op de huidige en toekomstige percelen als boer aan de slag kunnen gaan. Begin januari zullen boeren worden aangesteld voor de boerderij in Millingen en bij Brummen.

Nijmegen, 6 december 2021
Ted van Hees
Perceelcoördinator Groen Zeeland-Duffelt