Boerenland vol leven, nu óók in Hasselt

Doe mee, koop grond, koop m²

Image

We zijn ontzettend trots op ons tweede perceel in Overijssel: een prachtig stuk landbouwgrond én een extra missie!

Na meer dan 24 jaar biologisch boeren, is bij biologisch melkveehouder en fervent weidevogelaar Freddie Aalberts de wens ontstaan om binnen een paar jaar te stoppen met het bedrijf en te genieten van een welverdiend pensioen.

Om er zeker van te zijn dat hun levenswerk voortgezet wordt en in goede handen is, hebben Freddie en zijn vrouw Erna contact gezocht met Land van Ons.

Land van Ons gaat samen met hen op zoek naar een opvolger. Doordat de burgercoöperatie eigenaar van de grond blijft, is het voor een opvolger makkelijker om de biologische bedrijfsvoering in stand te houden.

Wat is het nu?

Freddie en zijn vrouw Erna hebben een biologisch melkveebedrijf met 85 koeien in Hasselt (Overijssel) met ruim 30 hectare eigen grond, twee bedrijfswoningen, opstallen en een kleine 60 hectare gepacht van andere instanties.

Deze percelen bieden veel ruimte voor bijzondere planten zoals de zeer zeldzame kievitsbloem. Dit is een van de weinige gebieden in Nederland waar de kievitsbloem nog ‘in het wild’ te vinden is. Vanzelfsprekend zijn er allerlei restricties op deze percelen zoals pas maaien na 15 juni, niet eerder beweiden dan 15 juni en op sommige percelen mag alleen maar gemaaid en dus niet beweid worden. De weidevogels doen het goed op de boerderij, op de percelen broeden o.a. wulp, tureluur, kievit en grutto.

De woningen zijn ongeveer 5 à 6 jaar geleden compleet opnieuw gebouwd en zijn volledig energieneutraal, rondom dubbel geïsoleerd en gasvrij. Warmte komt van een aardwarmtepomp en energie van de zonnepanelen op de schuur.

Wat gaan wij doen?

Een bedrijf overnemen is een flinke opgave, zeker voor een burgercoöperatie als Land van Ons, die is opgericht om alleen landbouwgrond aan te kopen met als doel herstel van biodiversiteit. Land van Ons gaat daarom op zoek naar een jonge boer die samen met Freddie het bedrijf gaat runnen met de intentie om het over te nemen. Deze boer gaat samenwerken met lokale vrijwilligers en deelnemers van Land van Ons om de biodiversiteit op het percelen zo goed mogelijk in stand te houden.

Doe je mee?

We hebben jou nodig om de biodiversiteit in ons land weer in orde te maken! Land van Ons is een burgercoöperatie. Iedereen kan meedoen, want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden kunnen we zelf voor verandering zorgen. Iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie, of je nu voor €10.000 of voor €20 inlegt. Onze ambitie is groot: in 10 jaar tijd willen we samen 300.000 hectare, oftewel 15% van het Nederlandse boerenland opkopen en hier het leven laten terugkeren!

Deze boerderij is en blijft duurzaam

Land van Ons helpt met het voortbestaan

Image

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Als mens worden wij in leven gehouden door ongeveer 2.000 verschillende micro-organismen die in en op ons lichaam ‘wonen en werken’. 24 uur per dag, ons hele leven lang. Die complexe samenwerking zit in al het leven op aarde. Rond de 100 miljoen soorten, die in tienduizenden samenlevingsverbanden (ecosystemen) onze biodiversiteit vormen. 99 % is voor ons niet met het blote oog zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk.

De mens is 1 van die 100 miljoen soorten, maar ook de soort die verantwoordelijk is voor het ondergraven van al die ecosystemen. Omdat we gaan voor snel geldelijk gewin of omdat we de consequenties van ons handelen letterlijk niet zien of begrijpen. Met als consequentie dat systemen uit elkaar vallen, doordat we cruciale soorten uitgemoord hebben.

Hecht je aan de vitaliteit van je eigen leven en dat van toekomstige generaties? Dan is een gezonde biodiversiteit ook jouw verantwoordelijkheid.

Waarom moeten wij zelf eigenaar worden?

Waarom langs de zijlijn staan wachten, als we met elkaar het potentieel hebben een verandering in te zetten. Laten we zelf het heft in handen nemen! Als iets je eigendom is, krijg je een andere verantwoordelijkheid. Je bent meer betrokken. Je gaat beter begrijpen wat er aan de hand is. Wij geloven dat dit tot gedragsverandering zal leiden. Dat dit idee aanslaat, blijkt wel uit de groei van het aantal deelnemers. We zijn half november 2019 begonnen. Eind december 2019 hadden we 700 deelnemers en inmiddels staat de teller op meer dan 19.000!

Dankzij onze deelnemers hebben wij in korte tijd al 1,6 miljoen m² boerenland in beheer, waar we direct zijn begonnen met het bevorderen van de biodiversiteit. Misschien ook wel bij jou om de hoek.

Voor €20 per jaar ben je al deelnemer en krijg je je eerste m²’s. Je maakt dus direct een verschil! Help jij ons naar de 300.000 hectare?

Ik doe mee!