Bijplanten van de houtwal

Afgelopen voorjaar is er met toestemming van de gemeente op gemeentegrond een houtwal aangeplant in de berm die langs de es loopt. De jonge struiken kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, hondsroos, Gelderse roos en trosvlier zijn goed aangeslagen, maar zo’n eerste jaar is er nog niet veel sprake van groei.
Het gras in de berm groeide wél flink, waardoor de boompjes enigszins aan het zicht onttrokken werden. Hierdoor zijn er tijdens een maaibeurt van de berm een aantal boompjes aan de buitenzijde van de houtwal gesneuveld. Sommige zullen wel weer uitlopen maar andere moesten vervangen worden.
Een financiering van het Prins Bernhard Cultuurfonds maakte het Plan Boom Drenthe mogelijk om 85 nieuwe bomen te schenken om de schade aan de houtwal te herstellen. Daar zijn we heel blij mee! Eind november zijn er door Han Duyverman en Herwick Tan 25 struiken vlier, 25 lijsterbessen, 25 elzen en 10 berken geplant. Naast vervanging van de getroffen struiken is dit een mooie uitbreiding van soorten.

Inboeten. Foto Han Duyverman

 

Er zijn intussen afspraken gemaakt met de gemeente over het maaibeleid: er zal niet meer gemaaid worden, zodat de berm verder rust krijgt en ook goede beschutting kan bieden voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. Binnenkort zullen vrijwilligers van het perceel de buitenste rij bomen hier en daar van een label voorzien om verdere vergissingen te voorkomen.

december 2021
Han Duyverman