Bezit in Triemen wordt uitgebreid

Image

In Triemen (Friesland, Friese Wouden) heeft Land van Ons nu een klein plasdrasperceel van ruim 4 ha. Onze deelnemers krijgen het voorstel om vlak in de buurt een perceel van ruim 16 ha aan te kopen. We waren er eigenlijk al mee bezig toen we het besluit over het plasdras-perceel namen, maar de doorlooptijd voor aankoop bleek uiteindelijk veel langer te zijn. Het nieuwe perceel grenst aan een groot weidevogelgebied van SBB. En het eerste afstemgesprek met SBB heeft al op 17 november plaatsgevonden. Er is ook al contact geweest met de weidevogelmensen van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Gevoelig punt is de wijze van goed weidevogelbeheer. Daar lopen de meningen nogal over uiteen in Friesland. De verwachting is dat wij op ons perceel ons zullen gaan richten op de aanwezigheid van voedsel voor de jonge vogels. Die eten overigens geen wormen, zoals de volwassen dieren, maar spinnen, torren, vliegjes e.d., wel 10.000 per dag. Om dat in voldoende mate te krijgen heb je heel divers struweel nodig. Niet alleen maar gras, maar meer kruiden en rijker aan temperatuurverschillen. Overgangen in het landschap creëren dus. Wat ons betreft dus ook bomen en struiken. En dat is nu net een doorn in het oog van veel weide-vogelaars… We zullen zien. Interessant gaat het in ieder geval worden.

Het zwarte kader betreft het gebied van SBB. In rood (globaal) de 2 percelen van Land van Ons.

Image