Wij van Land van Ons vinden de veiligheid van onze systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek is.

Als u in een van onze systemen een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze deelnemers, onze vrijwilligers en onze systemen beter te beschermen.

Wij vragen u:

* Uw bevindingen te mailen naar security@landvanons.nl, met duidelijke uitleg hoe we de kwetsbaarheid kunnen vinden/reproduceren;

* Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;

* Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;

* Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;

* Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

* Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

* Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;

* Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;

* Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;

* In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;

* Als dank voor uw hulp bieden wij een lidmaatschap van Land van Ons voor 2 jaar en 1 m2 Nederlandse landbouwgrond (… 7 EUR/m2).

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.