Journalistieke en wetenschappelijke bijdragen, de meest recente bovenaan

Jorg Leijten en Juliët Boogaar. ‘Veevoerbedrijven steunen de boeren: dit zijn de grootste sponsoren‘. NRC 22-06-2022.
De boeren staan niet alleen in hun protest. Wie daar nog aan twijfelde, doet er goed aan woensdag bij de demonstratie in het Gelderse Stroe naar de vlaggen te kijken: naast logo’s van demonstrerende groepen als LTO en Agractie zullen ook die van bedrijven als ForFarmers en Agrifirm daarop prijken. Relatief onbekende namen, maar het zijn grote spelers met miljardenomzetten in de landbouwindustrie.

Christiaan Weijts. ‘Stikstofwappies‘. NRC 17-06-2022.
Column inzake Schiermonnikoog, met een fraaie, ietwat cynische samenvatting van de plannen van de regering.

Jan Douwe van der Ploeg. ‘Boze boeren leven in een bubbel van onredelijkheid: niet aan toegeven‘. De Volkskrant 17-06-2022.
‘De door de overheid gepropageerde schaalvergroting speelt boeren parten in de stikstofcrisis. Maar de actievoerders hanteren de bekende methode van de omkering, door zichzelf te presenteren als slachtoffers.’

Paul Blezer en Symen Bosma. ‘Deze boer ruilde zijn land voor de Onlanden, en ziet nu zijn bedrijf in gevaar komen, juist vanwege de Onlanden. ‘Het is een grote schande als deze plannen doorgaan’’ | Video.
‘Boer Peter Oosterhof uit Foxwolde ruilde in 2007 een deel van zijn land met Drents Landschap en Staatsbosbeheer om de Onlanden mogelijk te maken.
En nu zorgt datzelfde natuurgebied ervoor dat Oosterhof zijn veestapel wellicht flink moet inkrimpen. Als tenminste de stikstofplannen die minister Christianne van der Wal vorige week presenteerde, doorgaan.’

Katja Keuchenius. ‘Hoe burgers boeren helpen de landbouw natuurvriendelijker maken‘. VN 14-06-2022.
‘Ze halen landbouwgrond uit de markt, beginnen samen een Herenboerderij of planten heggen langs boerenakkers. Op allerlei manieren helpen burgers om landbouw natuurvriendelijker te maken. Wat kunnen zij beter dan de overheid of de boer zelf?’

Raymond Schrijver e.a. ‘Het belang van biodiversiteit voor agro-ecologische boerenNature Today 2-6-2022.
‘Een groeiende groep van vernieuwende boeren en boerennetwerken werken vanuit agro-ecologische principes aan lokaal georiënteerde, natuurinclusieve landbouw- en voedselsystemen. In het kader van het project ‘Biodiversiteit en agro-ecologische landbouw’ zijn er zeventien agro-ecologische boeren geïnterviewd over hun visie op biodiversiteit en hoe ze hun bedrijfsvoering hierop aanpassen.’

Bart van Zoelen. ‘Krijgt de groene Lutkemeerpolder een Voedselpark? ‘Industrieterrein is ook belangrijk, maar dit kan alleen op deze plek’‘. Het Parool 31-5-2022.
‘De strijd tegen de bouw van distributiecentra in de groene Lutkemeerpolder heeft een nieuwe wending gekregen door het plan voor een Voedselpark langs de rand van Osdorp. Misschien zelfs in combinatie met het bedrijventerrein. ‘Eten verbindt over het algemeen.’’

Mac van Dinther. ‘De boer zwoegt, en de agrobusiness oogst.’ De Volkskrant 26-5-2022.
Het gros van het geld dat wordt verdiend in de landbouw gaat naar bedrijven die om de boer heen cirkelen: handelaren in veevoer, slachterijen, producenten van kunstmest en pesticiden. Deze vaak grote ondernemingen lobbyen voor behoud van het huidige landbouwsysteem, want dat is hun verdienmodel.

Raymond Schrijver, Andrew Dawson, Marijke Dijkshoorn-Dekker, Reina Ferwerda-van Zonneveld, Rolf Michels, Nico Polman, Marie-José Smits (allen Wageningen University & Research). ‘Oog voor natuurinclusieve initiatieven.’ Vakblad natuur bos landschap mei 2022.
‘De overheid pleit voor een transitie naar kringlooplandbouw, waarbij natuurinclusieve landbouw één van de perspectieven is. Bij zowel terreinbeherende organisaties, boerenorganisaties als de voedselketen ontstaan allerlei natuurinclusieve initiatieven. Door de grote verscheidenheid is het lastig om nog door de grassprieten het kruidenrijke weiland te zien. De WUR geeft een handreiking om het transitieproces inzichtelijk te maken. Aan de hand van vijf natuurinclusieve initiatieven laat ze zien hoe in een overzicht in één oogopslag de mate van opschaling en de mate van natuurinclusiviteit inzichtelijk is te maken.’

‘AXA, Unilever, and Tikehau Capital team up to launch EUR1 billion impact fund to accelerate regenerative agriculture transition’. Institutional Asset Manager, 19-5-2022.
Global insurance and asset management group AXA, consumer goods giant Unilever, and alternative investment manager Tikehau Capital have joined forces to launch a private equity impact fund dedicated to investing in projects and companies supporting the regenerative agriculture transition.

Michiel Bussink. ‘Biologische landbouw is geen verdienmodel voor de agrarische industrie‘. FoodLog 6-4-2022.
Boer Piet IJzendoorn boert al veertig jaar biologisch in de Flevopolder. Zijn buren verklaarden hem voor gek toen hij zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan de slag ging. Inmiddels bloeit zijn bedrijf de Zonnehoeve terwijl menig reguliere boer het loodje heeft gelegd in de ratrace van steeds meer produceren voor steeds minder geld.

Mathieu Vidard. Le grand reportage de la Terre au carré : aux Pays-Bas, adieu veaux, vaches, cochons… pour cause de pollution. France Inter, 11-3-2022.
Champion européen de l’élevage et deuxième exportateur agricole mondial, les Pays-Bas paient aujourd’hui le prix d’un modèle agricole industriel qui ravage l’environnement. Si bien que les autorités réagissent en annonçant diminuer le cheptel de 30%. Reportage à travers un pays qui change de cap.

Lise Witteman. ‘Boerenlobby gebruikt oorlog in Oekraïne om pesticideregels af te zwakken.’ FTM 22-3-2022.
In Brussel staat de verduurzaming van het platteland zwaar onder druk van de landbouwlobby. Die gebruikt de oorlog in Oekraïne als excuus om onder de handhaving van pesticideregels uit te komen. Maar de grootste strijd wordt nog gevoerd: het onderuit schoffelen van wetgeving die de Europese boer dwingt minder gebruik te maken van landbouwgif.

Wormen: de posterboy van het bodemleven. Algemeen Dagblad 20-03-2022
In het buitenland weten ze al wat de regenworm allemaal kan, maar in Nederland blijft het dier impopulair, ietwat ondergewaardeerd. Onterecht, stellen experts. ,,Het zou de ‘posterboy’ van het bodemleven moeten zijn. De worm blijft je namelijk verbazen.”

J’accuse, Een brief aan Zijne Majesteit de Koning
Door Johan Vollenbroek, die zeer degelijk beargumenteerd de huidige regering in staat van beschuldiging stelt inzake artikel 21 van de Nederlandse Grondwet. (‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’.)

N.a.v. IPBES-rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/miljoen-soorten-planten-en-dieren-dreigen-te-verdwijnen-a3959344

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/experten-biodiversiteit-gaat-overal-ter-wereld-achteruit-zowel-beleidsmakers-als-burgers-moeten-nu-in-actie-schieten~aa5524bd/

https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/17/verandering-in-biodiversiteit-is-afhankelijk-van-plaats-a3977170

Voorts:

Marcel van de Brugh. ‘Leven als een grote grazer in een snipper vol soorten’, interview met Jens-Christian Svenning. NRC 13-2-2022 en online.
Ook bedoeld als inleiding bij het ‘crowdsourcing project’ De Wilde Tuin.

Jelle Brandsma. ‘Meer grip op je voeding? Koop een stuk landbouwgrond en help de boer een handje.’ Trouw 25-1-2022 en online. N.a.v. Debat Pakhuis de Zwijger d.d. 31-1-2022.

Annelies Roon. ‘Aardpeer, een nieuw model voor groene landbouw.’ Trouw 20-1-2021 en online.

Irene van der Linden. ‘We willen hand in hand met de natuur boeren’, landbouw en veeteelt op Schiermonnikoog. De Groene Amsterdammer 13 oktober 2021.

Thomas Oudman. Landbouw is níét belangrijk voor de Nederlandse economie (en nog 3 mythes over de landbouw ontkracht). De Correspondent, 14-3-2021.

Pieter Hotse Smit. ‘Flink deel veehouders staat open voor uitkoop, al doet het pijn’, Volkskrant-onderzoek. de Volkskrant 22-10-2021.

Marcel aan de Brugh en Martine Kamsma. ‘Een radicaal andere landbouw zou de boeren kunnen redden‘. NRC 25-7-2020 en online.
‘Het is mogelijk: een duurzaam voedselsysteem. Twee Wageningse wetenschappers laten het zien.’

Emiel Hakkenes. ‘Franke Remerie geeft boerengrond een tweede leven, en u kunt daarbij helpen.’ Trouw 23-4-2020 en online.

‘Het platteland behoeft weer een landelijke visie’: Landschapspijn (De Groene Amsterdammer 30-1-2020).

Thomas Oudman. De biodiversiteitscrisis én het stikstofprobleem ontstonden bij de boer aan de keukentafel. De Correspondent, 25-8-2020.

Natuurlijk nat‘. de Volkskrant 11-7-2020.
Het is structureel te droog in Nederland. Het goede nieuws is dat daar iets tegen te doen is. Ook door de natuur zelf – met een beetje hulp.

“Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen’: NOS Nieuwsuur

Het coronavirus dat als pandemie vanaf februari 2020 de wereld overtrekt, heeft in diverse media tot aandacht geleid voor het verband tussen biodiversieit en noösen (ziektes die van dier naar mens overgaan). In het kort: hoe meer biodiversiteit wordt aangetast, hoe groter de kans op zulke ziektes.

Zie bv.

Marco Visscher, ‘Risico op een nieuw virus beperken is niet makkelijk’, interview met David Quammen, de Volkskrant 18-4-2020.

Sanne Bloemink, ‘Waarom fungeren vleermuizen, ratten of muizen als reservoir voor virussen’, De Groene Amsterdammer 9-4-2020.

Thomas Muntz, Felix Voogt & Emiel Woutersen, ‘”We zijn nog steeds niet voorbereid”, zoönosen in Nederland’, De Groene Amsterdammer 16-4-2020.

Gemma Venhuizen. ‘Ziek van dieren’, NRC 2-5-2020.

N.a.v. Land van Ons:

‘Biodiversiteit als rendement’: samen grond kopen om het landschap te herstellen, de Volkskrant 10-6-2020

Varia:

Nynke Laverman, Here is your ancestor speaking, homo economicus (Youtube, Oerol, De Staat van de Dag 17-6-2020).

Mocht je hier aangeland zijn na geïnteresseerd bladeren en grabbelen en denk je dat Land van Ons iets voor je is, dan kan dat geregeld worden: hier.