Aanvulling perceel Hooghalen (De Holtesch)

ree tussen de strokenteelt

april 2023

Drie jaar geleden kocht Land van Ons het prachtige perceel in Hooghalen (Drenthe), in totaal 8 ha. De Holtesch ligt aan de rand van het Heuvingerzand en is gelegen in de zone van het Nationaal Natuur Netwerk. De inspirerende biologisch-dynamische legkippenboer Kees Sijbenga is onze pachter en met hem delen we een visie voor de samenwerking tussen landbouw en de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar enkele links onder deze tekst.

Het perceelteam bij De Holtesch heeft al veel mooie dingen gedaan en wil nu haar team aanvullen. Daarom worden aanpakkers gezocht!

Wat doet een perceelteam bij Land van Ons? Een perceelteam is verantwoordelijk voor:
(A) de bekendheid en betrokkenheid vergroten in de regio rond het perceel. Denk aan open dagen en bekendheid via sociale media en stukjes in lokale kranten;
(B) uitwerken en uitvoering van het beheerplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling en in nauwe samenwerking met de boer/pachter;
(C) iitvoeren van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de boer/pachter van het perceel;
(D) organiseren van benodigde menskracht en deskundigheid;
(E) mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit.

Een perceelteam bestaat uit een perceelcoördinator, de spil en organisator van het perceelteam. Daarnaast is er een fotograaf/filmer, een correspondent voor communicatie en pers, een beheerder voor sociale media-accounts (de online verhalenverteller) en een omgevingsmanager die (met de coördinator) contact onderhoudt met de vele bij natuur, milieu en landbouw betrokken partijen in de streek. Ook is er de rol van (amateur)bioloog of ecoloog die de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel volgt en monitort. Soms wordt ook een secretaris aangesteld. Enkele vrijwilligers hebben zich al aangemeld, waaronder een goede fotograaf/filmer, maar extra hulp is altijd welkom.

In de rol van correspondent en fotograaf/filmer is al goed voorzien, maar wegens uiteenlopende redenen zoekt het team nu vrijwilligers voor de overige rollen.

Voor alle functies moet rekening gehouden worden met een tijdsbesteding van opgeteld ongeveer een klein dagdeel per week. Dit zal in de wintermaanden echt minder zijn.

Hoewel er al een kern is van praktische vrijwilligers die een paar keer per jaar de handen uit de mouwen willen steken kunnen we ook ook praktische vrijwilligers gebruiken.

Zie voor rollen en samenstelling perceelteam ook hier.

Enthousiast geworden? Beantwoord deze mail voor 25 mei en we horen graag wat je kunt en wilt doen. Reacties naar Philippe Terheggen, vrijwilligers@landvanons.nl, onder vermelding van ‘Vrijwilligers perceel Hooghalen’. Na 25 mei benaderen we iedereen die gereageerd heeft.

Zie onze perceelpagina en verder:

Holtesch op Facebook.
Podcast over Holtesch.