Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit

Koop samen met ons landbouwgrond en word mede-eigenaar

Land van Ons

Actueel: Land van Ons wil land aankopen in Onnen

Waarom landbouwgrond?

Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen aan onze natuur. Er zijn echter al genoeg organisaties (zoals Natuurmonumenten) die zich richten op behoud van natuurgebieden.

Wij richten ons juist op landbouwgebieden.

Tot 60 jaar terug was er enorm veel biodiversiteit in ons landbouwgebied. Niet alleen doordat het om heel veel grond ging – en nog steeds gaat, zo’n twee derde van Nederland is landbouwgrond – maar ook doordat de toen kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven.

Daarna zijn er onder druk van gewenste schaalvergroting vele ingrepen in het landschap gepleegd, die vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg hadden. En niet alleen in het landbouwgebied zelf, maar ook in de aanliggende natuurgebieden. De sleutel voor herstel van onze biodiversiteit ligt dus in onze landbouwgrond. Daar kan Land van Ons de grootste meerwaarde bereiken. En natuurlijk gaan ook natuurgebieden daarvan profiteren.

Lees meer

Image

Waarom moeten wij zelf eigenaar worden?

Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden.
Helaas blijkt het niet mogelijk om zo’n onderwerp met vertrouwen bij onze leiders onder te brengen. Het opportunistisch kortetermijndenken staat haaks op wat duurzaamheid, landschapsinrichting en biodiversiteit nodig hebben: een bestendige langetermijnvisie.

De afgelopen 60 jaar hebben politici en de diverse belangenbehartigers vanuit de landbouw en de natuur het niet voor elkaar gekregen die visie vorm te geven. Land van Ons heeft niet de illusie dat dat nu opeens wel gaat gebeuren.

Wij gaan voor een andere aanpak: de kracht van het burgercollectief. De kracht van alle burgers in Nederland, die zich realiseren dat als we nu niet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons land doods en onleefbaar wordt. En hoe zouden we dat onze kinderen en kleinkinderen moeten gaan vertellen?

Laten we ophouden met praten en verwachten dat anderen voor de oplossing zorgen. Laten we gewoon zelf iets gaan doen!

Image

Wat is ons einddoel?

Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’ (EHS, tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland), maar dan voor cultuurgrond. Een grote buffer verantwoord gebruikte landbouwgrond, die het fundament moet zijn onder een duurzame biodiversiteit. Een landschapsversterking in plaats van een -afbraak. Het getal dat wij daarbij hebben neergezet is 300.000 ha. Niet als een wetenschappelijke onderbouwing, maar wel als een tot de verbeelding sprekende uitdaging. Een grote opgave…

Wij denken dat dat mogelijk moet zijn, zeker als bedrijven zich ook medeverantwoordelijk gaan voelen. En waarom niet? Of willen we straks een leefomgeving die wordt gedomineerd door distributiecentra, zonneparken, windmolens en productieweides?

Image

‘Hoe zijn jullie gestart?’

We zijn half november 2019 begonnen. Eind december 2019 hadden we al 700 deelnemers, eind januari 2020 ruim 1700, eind maart 2300, eind mei zo’n 5000, op 31 december 2020 over de 10.000 en medio maart 2021 ruim 11.500 deelnemers. We groeien gestaag door.

Wij zien onze deelnemers als mede-ondernemers in de coöperatie: meedenken, meebeslissen en meedoen – ook met het onder de aandacht brengen van Land van Ons! Niet als een plicht, maar vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Vanaf december 2019 zijn we de voorbereiding gaan treffen voor de aankoop van onze percelen. Na een selectieproces hebben onze deelnemers via een digitale algemene deelnemersvergadering zich kunnen uitspreken welke percelen aangekocht gaan worden. Onze aangekochte percelen vind je hier. Het is bij elkaar inmiddels een 65 ha grond.

Vanwege de gewenste geografische spreiding gaan we voor de komende aankopen kijken in Brabant, Noord Holland, Limburg of Groningen. En we zijn in gesprek over nog een perceel in Friesland en een eerste perceel in Gelderland.

Ondertussen willen we graag doorgroeien, want zonder deelnemers is er geen kapitaal om grond te kopen. Dus vraag al je kennissen, vrienden en familie mee te doen!

Image

Geef Land van Ons cadeau!

Voor €20 geef je iemand het lidmaatschap voor 2 jaar cadeau.

Onze principes

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben jou nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!