Samen werken aan herstel van landschap en biodiversiteit

Koop samen met ons landbouwgrond en word mede-eigenaar

Land van Ons

Land van Ons

Het burgerinitiatief Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap.

Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen aan onze natuur. Er zijn echter al genoeg organisaties (zoals Natuurmonumenten) die zich richten op behoud van natuurgebieden. Wij richten ons juist op de landbouw.

Tot 60 jaar terug was er enorm veel biodiversiteit in ons landbouwgebied. Niet alleen ging en gaat het om heel veel grond: twee derde van Nederland is landbouwgrond. Ook zorgde de toen kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, voor een grote rijkdom aan divers leven.

Daarna zijn er onder druk van gewenste schaalvergroting vele ingrepen in het landschap gepleegd, die vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg hadden. Niet alleen in het landbouwgebied zelf, maar ook in de aanliggende natuurgebieden. De sleutel voor herstel van onze biodiversiteit ligt dus in onze landbouwgrond. Daar kan Land van Ons de grootste meerwaarde bereiken. En natuurlijk gaan ook natuurgebieden daarvan profiteren.

Bekijk of luister ook eens de uitzending over Land van Ons op EenVandaag.

Lees meer

Image

Waarom moeten wij zelf eigenaar worden?

Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden.
Helaas blijkt het niet mogelijk om zo’n onderwerp met vertrouwen bij onze leiders onder te brengen. Het opportunistisch kortetermijndenken staat haaks op wat duurzaamheid, landschapsinrichting en biodiversiteit nodig hebben: een bestendige langetermijnvisie.

De afgelopen 60 jaar hebben politici en de diverse belangenbehartigers vanuit de landbouw en de natuur het niet voor elkaar gekregen die visie vorm te geven. Land van Ons heeft niet de illusie dat dit nu opeens wel gaat gebeuren.

Wij gaan voor een andere aanpak: de kracht van het burgercollectief. De kracht van alle mensen in Nederland die zich realiseren dat als we nu niet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons land doods en onleefbaar wordt. Hoe zouden we dat onze kinderen en kleinkinderen moeten gaan vertellen?

Laten we ophouden met praten en verwachten dat anderen voor de oplossing zorgen. Laten we gewoon zelf iets gaan doen!

Image

Wat is ons einddoel?

Land van Ons moet de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’ (EHS, tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland), maar dan voor cultuurgrond. Een grote buffer verantwoord gebruikte landbouwgrond, die het fundament moet zijn onder een duurzame biodiversiteit. Landschapsversterking in plaats van -afbraak. Het getal dat wij daarbij hebben neergezet is 300.000 ha. Geen harde doelstelling, wel een tot de verbeelding sprekende stip op de horizon. En een grote opgave…

Wij denken dat dat mogelijk moet zijn, zeker als bedrijven zich ook medeverantwoordelijk gaan voelen. En waarom niet? Of willen we straks een leefomgeving die wordt gedomineerd door distributiecentra, zonneparken, windmolens en productieweides?

Image

‘Hoe zijn jullie gestart?’

We zijn half november 2019 begonnen. Eind december 2019 hadden we 700 deelnemers, eind januari 2020 ruim 1700, eind maart 2300, eind mei zo’n 5000, op 31 december 2020 over de 10.000 en eind augustus 2021 rond 14.000 deelnemers. We groeien gestaag door.

Wij zijn als deelnemers mede-ondernemers in de coöperatie: meedenken, meebeslissen en meedoen – ook met het onder de aandacht brengen van Land van Ons! We doen het vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame inrichting van onze leefomgeving.
Vanaf december 2019 zijn we voorbereidingen gaan treffen voor de aankoop van onze percelen. Na een selectieproces kunnen onze deelnemers via een digitale algemene deelnemersvergadering zich uitspreken over welke percelen aangekocht gaan worden. Onze aangekochte percelen vind je hier. Het is bij elkaar inmiddels op één bijna afgehandelde aankoop na rond 170 ha grond.

Ondertussen willen we graag doorgroeien, want zonder deelnemers is er geen kapitaal om grond te kopen. Dus vraag al je kennissen, vrienden en familie mee te doen!

Image

Geef Land van Ons cadeau!

Voor €20 geef je iemand het lidmaatschap voor 2 jaar cadeau.

Onze principes

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben jou nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!