19 juni 2022: teldag Oud Ade

Image

mei 2022

Begin 2021 is in Oud Ade een groep vrijwillige onderzoekers (‘burgerwetenschappers’) van start gegaan om dieren en planten te tellen en registreren.

Op 19 juni aanstaande is de volgende teldag.

Zin om te komen helpen? Je hoeft er geen ervaring voor te hebben: je kunt je voorbereiden met toegankelijke workshops die het gebruik uitleggen van bijvoorbeeld ObsIdentify en Waarneming.nl, zoals de hieronder genoemde cursus (zie ‘Praktische informatie’).
Wat doet een ‘burgerwetenschapper’? De term is een min of meer letterlijke vertaling van het Engelse citizen scientist. Er zijn burgerwetenschappers actief over de hele wereld en ze ondersteunen hiermee wetenschappers die in dienst zijn van onderzoeksinstituten en overigens natuurlijk ook burgers zijn.
De burgerwetenschappers van Oud Ade maken gebruik van bestaande systemen voor registratie. Op de veelgebruikte website Waarneming.nl is een pagina aangemaakt voor de tellingen in Oud Ade (locatie 675106).
Ook zijn de afgelopen twee jaar tellingen gedaan voor de website www.mijnoeverplanten.nl. Er wordt aansluiting gezocht bij eerder uitgevoerde tellingen in het gebied, zoals vogel- en bijentellingen.
Het is wel handig om ter plekke internet beschikbaar te hebben of een goed notitieblok.
Help je mee de – hopelijk positieve! – ontwikkeling van de biodiversiteit op ons perceel in kaart brengen? Stuur bij interesse een bericht naar coördinator burgerwetenschappen perceel Oud Ade: Ilse Duijvestein: bw_oa@xs4all.nl. Je mag je ook de dag zelf melden.

Praktische informatie
• Cursus: https://sites.google.com/view/ontdeknatuur/downloadquiz#h.p_U3k5bhildC4W.
• Tussen 12 en 16 uur ben je van harte welkom op het perceel.
• Het perceel is goed bereikbaar vanaf station Leiden (met bus 56 halte Molenbrug of de OV-fiets).
• Als het terrein nog niet is gemaaid of het gras nog niet is weggehaald is het gebied beperkt toegankelijk.
• Er zijn geen versnaperingen beschikbaar en er is geen sanitair. Er zijn wel horecagelegenheden in de buurt.